1: ברוך השם

2: ב”ה

3: בס”ד

4: With the help of heaven

5: there are no more please kill me